תקנון רכישות באמיו יוניק


1.    אני מאשר שמלאו לי 18 ואני מבין את מהות ותוכן התקנון, ו/או שיש קרוב משפחה מדרגה ראשונה שמלאו לו 18 והוא מאשר עבורי שהוא מבין את מהות התקנון ותוכנו.
       להלן אני אחשב ואקרא לקוח.

2.    בעת הרכישה הלקוח מאשר כי הוא מודע לזה שהתגמול שיקבל מ"אמיו יוניק" הוא וירטואלי ונועד לצורכי משחק אמיו בלבד.

3.    "אמיו-יוניק" מזהירה כי פעולה לא נכונה במשחק כגון: "שיתוף הסיסמה שלי עם אדם נוסף" ו/או "הכנסת המוצר לחנות האישית" ו/או "ביצוע החלפות המוצר שנרכש עם משתתפים אחרים" ו/או כל פעילות אחרת אשר תסכן את המוצר.
עלולה לגרום לגנבת המוצר ולהפסד כל ההשקעה.
כמו כן, לקוח שישחק במשחק מבית הספר ו/או פנימייה ו/או קפה אינטרנט ו/או רשת אלחוטית ציבורית ו/או כל רשת משותפת ליותר ממחשב אחד - לא יקבל אחריות על המוצר שרכש, כיוון שאדם זר עלול לראות את הסיסמא של הלקוח ולהשתמש בה לרעה.

4.    הלקוח מודע שבכל המקרים המוזכרים בסעיף 3 "אמיו-יוניק" תתנער מכל אחריות כגון: החזר כספי ו/או נתינת המוצר מחדש.

5.    "אמיו-יוניק" איננה מחליפה מוצר לאחר קבלתו על ידי הלקוח.

6.    "אמיו-יוניק" לא מתחייבת כלפי הלקוח בהחזר כספי על רכישתו במקרה ששרתי המשחק ייסגרו מכל סיבה שהיא במידה והלקוח קיבל את התגמול על רכישתו.

7.    "אמיו-יוניק" רשאית לטפל בלקוח שיינצל את המוצר לצורכי מרמה ו/או גניבה בכל דרך שתמצא לנכון, כולל הרחקה לצמיתות משרתי המשחק ללא החזר כספי!!!

8.    אמיו-יוניק מורשת לפי שיקול דעתה הבלעדי לחסום/לנתק כל לקוח אשר יעבור על אחד מחוקי המשחק המפורטים באתר או/ו בפורום ללא כל החזר כספי.

9.    התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 17.05.2022 וניתן לשינוי בכל עת על ידי "אמיו-יוניק" על פי שיקול דעתה הבלעדי.


Copyright © UniqueMU.co.il. All Rights Reserved